Facebook
Twitter
última hora
Simon Yates (Michelton-Scott) guanya a Montjuïc i Alejandro Valverde (Movistar) s'emporta la seva tercera Volta a Catalunya
Avís legal

En Compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Volta Ciclista a Catalunya, AE. L’informa que és titular de la pàgina web WWW.VOLTACATALUNYA.CAT. D'acord amb l'exigència de l'Article 10 de la Llei CITADA, Volta Ciclista a Catalunya, AE informa de las següents dades: El titular de pàgina és Volta Ciclista a Catalunya, AE, amb CIF G-64-231,855 i domicili a social, carrer Riego número 2 de Barcelona. L’adreça de Correu electrònic de contacte amb l'empresa és volta@voltacatalunya.cat

Registre Entitats Esportives 12.633.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i us del lloc web de Volta Ciclista a Catalunya, AE confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de Volta Ciclista a Catalunya, AE, totes les condicions d’ús establertes sense perjudici sobre l'aplicació de la normativa corresponent d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de Volta Ciclista a Catalunya, AE proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per VOLTA CICLISTA A CATALUNYA, AE per l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l'ús que doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb l'emplenament dels formularis esmentats. L’ús de la Informació, serveis i dades ofertes per Volta Ciclista a Catalunya, AE contràriament a allò que estableix per les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o des del lloc de qualsevol altra manera que puguin suposar lesió del dret de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Volta Ciclista a Catalunya, AE no es fa responsable del contingut de les pàgines web de les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjançant els enllaços. Volta Ciclista a Catalunya, AE declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, pugui ocasionar als seus usuaris de la pàgina web. En conseqüència, Volta Ciclista a Catalunya, AE no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

Volta Ciclista a Catalunya, reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, quant a contingut de la pàgina web. Tant en el que fa als continguts de la pàgina web, Com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran ser realitzades, a través de llocs web de la seva, de més qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què estiguin publicades a la web i fins que siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Volta Ciclista a Catalunya, AE es reserva el dret d'utilitzar les cookies en la navegació de l'usuari per la seva pàgina web per tal de facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la Política de Protecció de Dades de l'Empresa, Volta Ciclista a Catalunya AE, informa Que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen cap dada com el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc de dur. No obstant això, l'accés d'un lloc web de la Volta Ciclista a Catalunya AE, no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs Continguts de la pàgina web de Volta Ciclista a Catalunya AE, contenen la Possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per Volta Ciclista a Catalunya AE.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Volta Ciclista a Catalunya, AE. Informa als usuaris de què les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Volta Ciclista a Catalunya AE, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així Mateix, Volta Ciclista a Catalunya AE, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lacions, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la Direcció Volta Ciclista a Catalunya, AE, c / Riego, 2 de Barcelona. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar una relació de fidelització entre les dues parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la pàgina pertanyen, per si, com a concessió, Volta Ciclista a Catalunya AE. Serà, per tant, protegida com a Propietat Intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació del tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En Compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, Distribució, pública Comunicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts a les pàgines web sense el Consentiment exprés de Volta Ciclista a Catalunya AE.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Volta Ciclista a Catalunya AE. Es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les Presents condicions. La Relació Entre l'usuari i Volta Ciclista a Catalunya AE, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Volta Ciclista a Catalunya, AE, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.

Aquesta web utilitza cookies propies i de tercers per millorar la teva experiència de navegació.